Franska Institutet

Frankrikes kulturrepresentation i Sverige

Franska Institutet är en subordinerad del av Frankrikes Ambassad i Sverige. Uppdraget som institutet bär kommenderas av det franska utrikesministeriet och är inriktat på såväl kulturell som vetenskaplig etablering av fransk kultur, ventenskap, historia och språk.

Det Franska Institutet genomför projekt och evenemang i form av utställningar föredrag, filmvisningar, föreställningar konserter och debatter med mera. Man bedriver också språkundervisning och -examinering.

Kultur

I kultursektionen på Franska Institutet ingår konstformer som litteratur, visuell konst och scenkonst, samt film och musik.

Flytta till frankrike eller gör ett besök för att ta del av de inplanerade evenemangen i kultursektionen eller så kan man ta en titt på det Franska Insstituets hemsida. Alla inplanerade evenemang presenteras här.

Vetenskap

Frankrike är ett föregångsland inom forskning och vetenskap, både historiskt sett och i nutiden. Man har en stolt historia och många stora namn i sitt bagage så det är självklart att vetenskapen är en grundstomme i det Franska Institutets verksamhet. Samarbetet mellan fransk och svensk forskning är tät och det arbetar man aktivt för att det ska fortsätta vara.

Med sin satsning vill Franska Institutet informera om nya forskningsrön, främja mobiliteten med nya program, stödja och råda aktörer som söker nya samarbeten, organisera evenemang och deltaga i den allmänna debatten vad gäller vetenskap och samhällsfrågor.

Språk

Det är få människor som inte älskar det franska språket. Det har en melodi, värme och passion som få andra språk lycka förmedla. Poesi såväl som musik gör sig i regel bäst på just franska och eftersom det är ett latinskt språk så finns det visst släktskap till vårt eget. Att lära sig franska är väldigt roligt!

Franska Institutet arrangerar språkkurser för de svenskar som vill lära sig poesins hemspråk.

Kundtjänster i Frankrike, på Franska - Fr-serviceclients.fr