Franskainstitutet.se

Kultur

Flytta till frankrike eller gör ett besök för att ta del av de inplanerade evenemangen i kultursektionen. I Frankrike kan du köpa finfina tavlor.

Vetenskap

Frankrike är ett föregångsland inom forskning och vetenskap, både historiskt sett och i nutiden.  Samarbetet mellan fransk och svensk forskning är tät och det arbetar man aktivt för att det ska fortsätta vara.

Språk

Det är få människor som inte älskar det franska språket. Det har en melodi, värme och passion som få andra språk lycka förmedla. Poesi såväl som musik gör sig i regel bäst på just franska och eftersom det är ett latinskt språk så finns det visst släktskap till vårt eget. Att lära sig franska är väldigt roligt!

Tips:

Prylstaden.se
Bjornberry.com